Probit

Nowo?ci

Jola wygrywa VII Mi?dzynarodowy turniej arcymistrzy?


Du?ym sukcesem Joli Zawadzkiej zako?czy? si? jej udzia? we Wroc?awiu w VII Mi?dzynarodowym turnieju arcymistrzy?, Memoriale Krystyny  Radzikowskiej-Ho?uj. Jola wygra?a go wyprzedzaj?c w ostatniej rundzie Monik? So?ko.

WYNIKI

GALERIA: TURNIEJ

GALERIA: ZAKO?CZENIE

FILM


Dru?ynowe Mistrzostwa Europy

GALERIA

WYNIKI

W listopadzie w Hersonissos na Krecie odby?y si? Dru?ynowe Mistrzostwa Europy. Polskie szachistki by?y bardzo blisko wywalczenia na nich medalu. Jednak niespodziewana pora?ka w ostatniej rundzie z dru?yn? Rumunii spowodowa?a, ?e zaj??y dopiero 4 miejsce Dru?yna m?ska zaj??a 10 miejsce.


Dru?ynowe Mistrzostwa PolskiGALERIA WROC?AW

GALERIA KATOWICE

W Dru?ynowych Mistrzostwach Polski wygra?a dru?yna Hetmana Katowice, przed Stilonem Gorzów i dru?yn?, w której wyst?pi?a Jolanta Zawadzka, Polonia Wroc?aw wywalczy?a srebrny medal w pojedynku, który zadecydowa? o srebrnym medalu Jola tylko zremisowa?a ze swoj? bratow? Beat? Zawadzk?.


Mistrzostwa Polski juniorówGALERIA

W sierpniu we Wroc?awskiej Hali Stulecia odby?y si? Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i b?yskawicznych juniorów. Imprez? otwiera?y wiceprezydent Wroc?awia Magdalena Piasecka oraz arcymistrzyni Jolanta Zawadzka..


Rocznica zdobycia 1-szego tytu?u Mistrzyni Polski


GALERIA

Z okazji 20 rocznicy zdobycia przez Jol? Zawadzk? tytu?u Mistrzyni Polski jej ówczesny trener Krzysztof Krupa zorganizowa? jej w MDK ?ródmie?cie spotkanie z mi?o?nikami Królewskiej gry. W czasie spotkania jego uczestnicy mogli wzi?? udzia? w symultanie z arcymistrzyni?.


Plebiscyt na najlepszego sportowca w roku 2016GALERIA

W plebiscycie na najlepszego w roku 2016 sportowca na Dolnym ?l?sku zorganizowanym przez tygodnik "S?owo Sportowe", Jolanta Zawadzka zaj??a II miejsce.

W plebiscycie zwyci??y? srebrny medalista w rzucie dyskiem na olimpiadzie w Rio de Janeiro - Piotr Ma?achowski.


Polonia Wroc?aw trzecia w Dru?ynowych Mistrzostwach Polski

We Wroc?awiu i Katowicach rozpocz?to ostatnie sesje Ekstraligi Szachowej. Dru?yna Joli -  Polonia Wroc?aw zdoby?a w rozgrywkach br?zowy medal. Lepiej wypad?a dru?yna Stilonu Gorzów, w której gra?a jej szwagierka Beata Zawadzka, która zaj??a w rywalizacji drugie miejsce. W Mistrzostwach wygra?a dru?yna Hetmana Katowice. Dru?yna Miedzi Legnica, w której wyst?pi? brat Joli Stanis?aw ostateczne zaj??a w rywalizacji najlepszych polskich dru?yn 6 miejsce.

WYNIKI


Spotkanie Prezydenta RP z Olimpijczykami


Prezydent RP Andrzej Duda zaprosi? do  Pa?acu Prezydenckiego medalistów i medalistki Olimpiad w Rio de Janeiro i Baku. Na spotkaniu pogratulowa? im godnego reprezentowania Polski w ?wiecie i wr?czy? Z?ote  Krzy?e za zas?ugi, Jola zrewan?owa?a si? wr?czaj?c prezydentowi i jego go?ciom folder obrazuj?cy przebieg walki szachistek o medal na Olimpiadzie w Baku.

GALERIA


42 Olimpiada Szachowa w Baku


Historyczny sukces Polek. Na zako?czonej w Baku 42 Olimpiadzie Szachowej polska dru?yna kobiet, w sk?adzie: Mariola Wo?niak, Klaudia Kulon, Karina Szczepkowska-Horowska, Jolanta Zawadzka i Monika So?ko, zdoby?a srebrny medal. Dobrze wypadli?my te? w rywalizacji m??czyzn. Nasza dru?yna zdoby?a w niej 7 miejsce.

Ostateczne wyniki

Film z zako?czenia Olimpiady

(dekoracja Polek od 51 minuty)

GALERIA

Konferencja prasowa z polskimi medalistkami


42 Olimpiada Szachowa w Baku


STRONA OLIMPIADY


W Baku trwa 42 Olimpiada Szachowa. Po sze?ciu rundach dru?yna kobiet zajmuje 3 miejsce, a m??czyzn 29 miejsceSymultana w Zamo?ciuGALERIA

11 czerwca na rynku w Zamo?ciu Jola rozegra?a na 47 szachownicach symultan? z dzie?mi i m?odzie?? trenuj?c? w miejscowych szkó?kach szachowych. Arcymistrzyni wygra?a 43 pojedynki, jeden zremisowa?a i trzy przegra?a.


Mistrzostwa Polski w Poznaniu 2016WYNIKI KOBIET

WYNIKI M??CZYZN

GALERIA

W Poznaniu w auli Uniwersytetu Ekonomicznego zako?czy?y si? trwaj?ce na prze?omie marca i kwietnia Mistrzostwa Polski w szachach na rok 2016. W kategorii kobiet zwyci??y?a So?ko przed Jolant? Zawadzk?, a w?ród m??czyzny Rados?aw Wojtaszek przed Kacprem Piorunem.Mistrzostwa Polski w Szachach - Gala Hetmanów


29 marca w czasie otwarcia Mistrzostw Polski w szachach odby?a si? Gala Hetmanów. Hetmana dla najlepszej zawodniczki w roku 2015 otrzyma?a Jolanta Zawadzka a najlepszym zawodnikiem okaza? si? Kacper Piorun.


GALERIA


Polonia Wroc?aw Wicemistrzem Polski w szachach


Na zako?czonych we Wroc?awiu Dru?ynowych Mistrzostwach Polski dru?yna Polonii Wroc?aw w sk?adzie: Dariusz ?wierszcz, Mateusz Bartel, Dimitros Mastrovasilis, Wojciech Moranda, Daniel Sadzikowski i Jolanta Zawadzka, zaj??a drugie miejsce za Hetmanem Katowice.

strona ekstraligi

GALERIA


Arcymistrzowski Turniej Ko?owy Kobiet im. Krystyny Ho?uj-Radzikowskiej


Kolejny raz we Wroc?awiu w dniach 16-24.09 zosta? zorganizowany arcymistrzowski turniej ko?owy kobiet b?d?cy Memoria?em Krystyny Ho?uj-Radzikowskiej. Tegoroczny, wg ?redniego rankingu zawodniczek, który wynosi? 2416, by? najsilniejszym turniejem w historii polskich szachów kobiecych. Jola zaj??a drugie miejsce. Pojedynek mia? dramatyczny przebieg, a o zwyci?stwie zdecydowa?a walka w ostatniej rundzirm w której  Rosjanka Alina Kashlinskaya pokona?a Jol?. Trzecie Miejsce zaj??a Armianka Lilit Mkrtchain

Ostateczne wyniki

GALERIE: turniej, zako?czenie, plener fotograficzny


Mistrzostwa Polski Kobiet 2015- Jola Mistrzyni?

 
 

W zako?czonych 1.04.2015 w Pozna?skich Mistrzostwach Polski Kobiet zdecydowanie wygra?a Jola Zawadzka, przed Karin? Szczepkowsk? i Iwet? Rajlich. W Mistrzostwach M??czyzny zwyci??y? Grzegorz Gajewski.

WYNIKI
GALERIA


Festiwal Szachowy w Maria?skich ?azienkach


W dniach 17-24 stycznia 2015 w Marci?skich ?a?niach rozgrywany by? Festiwal Szachowy z licznym udzia?em Polaków. Bardzo dobrze w turnieju g?ównym wypad?a Jolanta Zawadzka, która zaj??a w nim 2 miejsce.


Mistrzostwa Europy na Hali Stulecia


W okolicach 19-21 grudnia 2014 odby?y si? we Wroc?awiu Mistrzostwa Europy w Szachach szybkich i b?yskawicznych. Rewelacyjnie wypad? w nich szesnastoletni Jan Duda, który wygra? w szachach szybkich i by? trzeci w rywalizacji w szachach b?yskawicznych.

GALERIAArcymistrzowski Turniej Ko?owy Kobiet im. Krystyny Ho?uj Radzikowskiej


We Wroc?awiu zako?czy? si? trwaj?cy w dniach 10-18.12 2014 Arcymistrzowski Turniej Ko?owy Kobiet. Po przegranej w ostatniej rundzie z Klaudi? Kulon Jola zaj??a w nim dopiero 7 miejsce

Ostateczne wyniki

Galeria

Portrety


POLONIA WROC?AW DRU?YNOWYM MISTRZEM POLSKI

 
 

Dru?yna Polonii Wroc?aw wyst?puj?ca w sk?adzie: Krzysztof ?wierszcz, Mateusz Bartel, Dimitrios Mastrovasilis, Wojciech Moranda, Daniel Sadzikowski i Jolanta Zawadzka wywalczy?a tytu? Dru?ynowego Mistrza Polski

GALERIA


KLAUDIA KULON AKADEMICK? MISTRZYNI? ?WIATA!


 

Kole?anka Joli z reprezentacji Polski, Klaudia Kulon, zwyci??y?a w rywalizacji kobiet w Akademickich Mistrzostwach ?wiata, które odby?y si?  w Katowicach.

WYNIKI MISTRZOSTW

GALERIA


OLIMPIADA SZACHOWA POLKI SIÓDME!W Tromso zako?czy?a si? Olimpiada Szachowa. Polskie zawodniczki zaj??y w rywalizacjach kobiet siódme miejsce. Wygra?y Rosjanki przed Chinkami i Ukrainkami

WYNIKI KO?COWE


CZWARTA RUNDA W TROMSø


 

W 4. rundzie Olimpiady w Tromsø Polki pokona?y dru?yn? Bu?garii 2,5:1,5. Jedyn? pora?k? odnios?a Monika So?ko przegrywaj?c swoj? parti? z by?? Mistrzyni? ?wiata-Antoanet? Stefanow?. Swoje partie wygra?y Jola Zawadzka i Klaudia Kulon, a Marta Bartel zremisowa?a. W turnieju panów Polska przegra?a z Norwegi? 1,5:2,5. Jedyna przegrana partia to pora?ka Radka Wojtaszka z aktualnym Mistrzem ?wiata - Mangusem Carslenem

POZOSTA?E WYNIKI

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW NA HALI LUDOWEJ


 

We Wroc?awiu rozpocz??y si? XX Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i b?yskawicznych. Startuje w nim ok.900 zawodniczek i zawodników. Jola zosta?a zaproszona do Komitetu Honorowego Mistrzostw. Poniewa? w tym samym czasie rozgrywana jest Olimpiada Szachowa nie mog?a na ni? przyby?. Jola darzy te mistrzostwa du?ym sentymentem, bo startowa?a w nich wielokrotnie i zdobywa?a wiele medali. Poprosi?a swoje kuzynki: Anet?, Klaudi? i Dominik? by symbolicznie j? zast?pi?y i w ramach wolontariatu pomaga?y organizatorom.

GALERIAOLIMPIADA W TROMSø


 

W Tromsø (Norwegia) 2 sierpnia rozpocz??a si? Olimpiada Szachowa. Polska dru?yna kobieca wyst?puje w niej w sk?adzie: Monika So?ko, Jolanta Zawadzka, Karina Szczepkowska, Marta Bartel i Klaudia Kulon. Zmagania potrwaj? do 15 sierpnia.
STRONA ORGANIZATORÓW
WYNIKI KOBIET

?LUB STASZKA I BEATY


 

4 lipca brat Joli Stanis?aw Zawadzki po?lubi? Beat? K?dzio?k? - arcymistrzyni? szachow?. Jola by?a ?wiadkow?.
Jola i Beata w wiek juniorskim by?y szachowymi rywalkami, a prywatnie przyjació?kami. Na Mistrzostwach Europy juniorów w Peniscoli (2002) razem stan??y na podium. Jola zdoby?a wtedy srebro
,  Beata br?z (tak zdecydowa? Bucholz). Wygra?a wówczas Francuzka Marie Sebag.

GALERIA ?LUB


SREBRO NA MISTRZOSTWACH POLSKI!


 

W Warszawie zako?czy?y si? Mistrzostwa Polski w szachach. W?ród kobiet wygra?a Monika So?ko, przed Jolant? Zawadzk?, a w?ród m??czyzn Rados?aw Wojtaszek przed Grzegorzem Gajewskim.

Oficjalna strona Mistrzostw

Galeria z Mistrzostw


INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET W WARSZAWIE 2014


 

Na trwaj?cych Indywidualnych Mistrzo- stwach Polski Kobiet w Warszawie podczas drugiej rundy (27.03.2014) Jolanta Zawadzka pewnie wygra?a swoj? parti?.

Po wi?cej szczegó?ów zapraszamy na oficjaln? stron? zawodów:


Oficjalna strona MP


SYMULTANA W G?USZYCYNa zako?czenie Mistrzostw G?uszycy w szachach, Jolanta rozegra?a symultan? z ich uczestnikami.
W walce z kilkunastoma szachistami jeden pojedynek zremisowa?a, a pozosta?e wygra?a.
Imprez? zorganizowa? proboszcz miejscowej parafii ks S?awomir - on te? wygra? turniej i zosta? Mistrzem G?uszycy

Galeria z Mistrzostw


sportgame.com.pl - JOLANTA ZAWADZKA Z BR?ZOWYM MEDALEM ME!
MEDAL NA DRU?YNOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY


 

Na zako?czonych Dru?ynowych Mistrzostwach Europy kobiet w szachach nasza dru?yna sk?adaj?ca si? z: Monika So?ko, Jolanta Zawadzka, Joanna Majdan, Karina Szczepkowska-Horowska oraz Iweta Rajlich, wygra?a br?zowy medal
Zwyci?stwo w turnieju odnios?a dru?yna Ukrainy, przed Rosj?.

Oficjalne wyniki mistrzostw

Galeria - otwarcie i pierwsze rundy
Galeria - ostatnie rundy i zamkni?cie

Wideorelacja z dekoracji zawodniczek turnieju


DRU?YNOWE MISTRZOSTWA EUROPY 2013


 

Po rundzie 7 Dru?ynowych Mistrzostw Europy, które odbywaj? si? aktualnie w Warszawie, nasza reprezentacja kobiet w szachach, z dotychczasowym dorobkiem 10 pkt, znajduje si? w pierwszej pi?tce turnieju i ma szanse na zdobycie medali!

Po szczegó?y zapraszamy na oficjaln? stron? Mistrzostw gdzie na bie??co aktualizowane s? wyniki oraz relacje z poszczególnych pojedynków.

Wywiad radiowy z Jackiem Gda?skim
(mp3, pzszach.org.pl)


DRU?YNOWE MISTRZOSTWA EUROPY, WARSZAWA 2013


 

W dniach 7-18.11.2013 w Warszawie odbywaj? si? Dru?ynowe Mistrzostwa Europy. W Mistrzostwach bierze udzia? pi?cioro zawodników Polonii Wroc?aw.
W reprezentacji kobiet wyst?puje Jolanta Zawadzka i Iweta Radziewicz, a w m?skiej Mateusz Bartel oraz Dariusz ?wiercz. W drugiej dru?ynie kobiet wyst?pi Anna Iwano.

Przejd? na stron? Mistrzostw


KALENDARZ NA ROK 2014 !!!


 

Zdj?cia zrobione zawodniczkom Arcy- mistrzowskiego Turnieju Szachowego na profes- jonalnej fotograficznej pos?u?y?y na stworzenie kalendarza szachowego na rok 2014.


KALENDARZ - WERSJA ONLINE
Ch?tnych do nabycia kalendarza w wersji papierowej prosimy o kontakt na:
dpszach@gmail.com


MECZ KOBIET POLSKA - UKRAINA


W dniach 10-14 pa?dziernika w Charkowie rozegrano pojedynek pomi?dzy przygotowuj?cymi si? do Dru?ynowych Mistrzostw Europy dru?ynami szachowymi kobiet Polski i Ukrainy. W pi?ciu meczach na pi?ciu szachownicach dwa razy wygra?y Ukrainki, dwa razy Polki, a jeden mecz zako?czy? si? remisem. W ??cznej punktacji wygra?y aktualne mistrzynie ?wiata 13,5-11,5.
Dru?yna Polski wyst?pi?a w sk?adzie:
Monika So?ko, Jola Zawadzka, Joanna Majdan, Karina Szczepkowska-Horowska i Klaudia Kulon.

Galeria zdj?? z imprezy!NINO BATSIASHVILI WYGRYWA ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ KOBIET !Zwyci??czyni? Arcymistrzowskiego Turnieju Szachowego im. Krystyny Ho?uj-Radzikowskiej we Wroc?awiu zosta?a gruzinka Nino Batsiashvili !!! Zwyci??czyni gratulujemy i zapraszamy na stron? g?ówn? turnieju.

Ko?cowe Wyniki Mistrzostw


Relacja ze strony SPORTGAME.COM.PL:
Podsumowanie Arcymistrzowskiego TurniejuGALERIA ZAWODNICZEK TURNIEJU


ZAPOWIED? ARCYMISTRZOWSKIEGO TURNIEJU KOBIET NA SPORTGAME.COM.PLMEMORIA? KRYSTYNY HO?UJ-RADZIKOWSKIEJ

W dniach 28.09 - 6.10.2013 we Wroc?awiu odb?dzie si? Arcymistrzowski Turniej Kobiet - Memoria? Krystyny Ho?uj-Radzikowskiej. Dyrektork? turnieju zosta?a Jolanta Zawadzka.

Zapraszamy na stron? turniejuMISTRZOSTWA EUROPY KOBIET ZAKO?CZONE!


W Belgradzie zako?czy?y si? Mistrzostwa Europy Kobiet. Mistrzyni? zosta?a W?gierka Hoang Thanh Trang. Du?e szanse na srebrny medal mia?a Monika So?ko, nie uda?o jej w ostatniej rundzie wygra? lepszej ko?cówki z Gruzink? Meli? Salome i ostatecznie zaj??a 7. miejsce.

Oficjalne wyniki Mistrzostw


MISTRZOSTWA EUROPY KOBIET 2013


W Belgradzie 23 lipca rozpocz??y si? Mistrzostwa Europy Kobiet. Startuj? w nich trzy Polki: Monika So?ko, Jolanta Zawadzka i Joanna Majdan-Gajewska. Po trzech rundach maj? one zdobyte dwa punkty. W trzeciej rundzie Jola zremisowa?o z trzeci? zawodniczk? na li?cie ?wiatowej Ann? Muzyczuk ze S?owenii.

Oficjalna strona Mistrzostw


XXII MEMORIA? ADOLFA ANDERSSENA


 

We Wroc?awiu po raz kolejny Klub Polonia Wroc?aw zorganizowa? turniej szachowy po?wi?- cony Adolfowi Anderssenowi.
 W turnieju kobiet wygra?a Jola Zawadzka, pokonuj?c w finale Anie Iwanow. Trzecia by?a Karina Szczepkowska.
W?ród m??czyzn wygra? Wojciech Moranda, który pokona? Kamila Draguna. W turnieju pocieszenia wygra? Maciej ?wicarz.

Zdj?cia z memoria?u ju? dost?pne!


SYMULTANA SZACHOWA NA ?WIDNICKIM RYNKU

 

W czasie odbywaj?cego si? w ?widnicy, na pocz?tku czerwca, Kongresu Regionów, zorganizowano dla jego uczestników symultan? szachow?.
Do jej rozegrania zaproszono Jolant? Zawadzk?, która w trzydziestu pojedynkach stoczonych na ?widnickim rynku, jeden zremisowa?a, a pozosta?e wygra?a.

Zdj?cia z przebiegu symultany mo?na ju? obejrze? w galerii.


EKSTRALIGA SZACHOWA WE WROC?AWIU


24-26 maja Polonia Wroc?aw zorganizowa?a I sesj? rozgrywek o Dru?ynowe Mistrzostwo Polski.
Odby?y si? pierwsze trzy rundy mistrzostw.
W pierwszej rundzie dosz?o do pojedynku na szczycie, w którym Hetman Katowice pokona? Poloni? Wroc?aw 3,5:2,5. W meczu tym Jola Zawadzka przegra?a z Monik? So?ko. W kolejnych rundach wygranych przez Poloni? Jola zremisowa?a z Karin? Szczepkowsk? i pokona?a Klaudi? Kulon.

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? w galerii oraz na stron? z wynikami


ALEKSANDER MOISEENKO MISTRZEM!Mistrzostwa Europy w Legnicy zorganizowane przez Poloni? Wroc?aw zako?czy?y si? zwyci?stwem zawodnika z Ukrainy Aleksandra Moiseenki.
Jola Zawadzka w Mistrzostwach zdoby?a 5 punktów, co da?o jej 8 punktowy przyrost rankingu FIDE

Wyniki mistrzostw oraz galeria zdj??